Alkolås till Nyckelskåp

Med vårt Nyckelhanteringssystem får kunden kontroll över vem som har vilken nyckel, när den hämtades ut och även en logg på historiska händelser. Med ett Alkolås kopplat till skåpet kan ingen uthämtning ske utan att man först blåser i Alkolåset.


Nu har finns även möjlighet att montera Alkolås kopplat till Nyckelhanteringssystemet. Det gör att utvalda eller samtliga nycklar i systemet förutom sin ordinarie låsning nu även är kopplade till Alkolåset och brukaren måste blåsa nyktert för att få tillgång till nyckeln. Idag finns kravet på många företag och myndigheter att ha Alkolås installlerat i samtliga sina fordon. Har man många fordon kan detta bli mycket kostsamt. Med vårt nyckelhanteringssystem räcker det med ett Alkolås för alla nycklar i systemet. En enkel och praktisk lösning som sparar mycket pengar.
862
871
868
885