ARTICLE
200
ce34d2d49946895ba379071aad5ab03a
Tillbaka (UPD: 2013-07-18 14:33:51)

Mil Sec Sverige AB i samarbete med Säkra Hus!

Huset, som är helt underhållsfritt, är byggt för att klara höga krav på inbrottssäkerhet med möjlighet att enkelt uppgradera skyddet till att även omfatta en beskjutningsskyddad boendemiljö. Säkerheten i fastigheten har varit en prioriterad fråga genom hela projektet och där har Mil Sec Sverige AB bidragit med sakkunskap gällande skyddsnivåer på säkerhetsprodukter, val av produktleverantörer samt bidragit med ett allmänt säkerhetstänkande i projektet.

Posten senast uppdaterad 18 jul 2013 kl. 14:33

51