Profilon ER1

Med Profilon ER1, Säkerhetsfilm får man förutom skydd mot inbrott även skydd mot tryckvåg vid en explosion. Mil Secs Profilon ER1 är klassad både mot tryckvåg och Inbrott.

Mil Sec Pro är ett fönsterskydd som är en laminerad polyesterfolie. Trots att Mil Sec Pro bara är 0.36 mm tjock är det tillräckligt för att stå emot kraftiga angrepp från t ex gatstenar, papperskorgar och andra föremål. Sekundäreffekter i form av glassplitter minimeras och reducerar skador på person,
inredning och inventarier.
862
866
880