Secube, Säkert Rum, Safe Room

Vår SECUBE är en fristående, mobil konstruktion som byggs upp inne i ett befintligt rum. Det kan vara för att vid tillfälligt förhöjd hotbild skydda en särskilt känslig verksamhet (tex laddning av bankomat) eller för att öka tryggheten för hotade personer eller familjer (ett s.k. panic room).


SP i Borås (Sveriges institut för forskning och utveckling) har genomfört en utvecklingsprovning vilket innebär att man applicerar en standard på en närliggande produkt, i det här fallet en dörrstandard.

Vårt säkra rum, SECUB, har testats av SP på det sättet och bedöms motsvara kraven enligt klass 3, SS ENV 1627.862
871
818