Secure

Myndigheter, företag som har krav på tillträdeskontroll och vill ha en stark och bra grind för utsatta miljöer. Hårda vindlaster, stora trafikflöden och snabba öppningar & stängningar.

Grindmodellerna är toppstyrd (min-max mått höjd & bredd 2000mm-7000mm, bottenstyrd (min-max mått höjd 2000mm-3000mm & bredd 2500mm-6000mm), bottenskena, toppskena(min-max mått höjd 2000mm-3000mm & bredd 2000mm-6000mm).
862
918
919
921