Om oss

Om oss

Det här är Milsec Sverige AB
Vi är ett svenskt säkerhetsföretag, grundat 1987, med inriktning på säkerhetsprodukter för egendomsskydd till företag och myndigheter.
Vi ser oss själva som ”byggmästare” inom säkerhetslösningar och tar ett helhetsgrepp från förstudie/projektering till genomförande, utbildning, dokumentation, och service/underhåll. Vi är verksamma i hela Sverige med utgångspunkt från vårt kontor i Stockholm.

Vi är en del av en större helhet
Sedan mars 2022 ingår MilSec i Transfer Group, ett holdingbolag i säkerhetsbranschen som med alla sina dotterbolag är en helhetsleverantör för fysisk säkerhet med allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Läs mer om Transfer Group och våra systerbolag på transfer.se